Všetko, len nie obyčajne!
Odjakživa sme projektovali a vyrábali najrozličnejšie
rámové konštrukcie, ktoré sa vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam
presne prispôsobujú komplexným potrebám našich spotrebiteľov.

Už od začiatku pôsobenia spoločnosti v roku 1947 sme neustále modernizovali naše výrobné procesy.

V súčasnosti pracujeme za podpory tej najmodernejšej CNC techniky.

Spoje stojanov sa zhotovujú na plnoautomatických
CNC ohýbacích strojoch na drôty, aby sa zaručila konštantná
vysoká presnosť. Všetky dokončovacie práce sa realizujú
automaticky. Prostredníctvom zmluvných prác zhotovujeme aj ohýbané drôty.

Okrem toho vyrábame presné oceľové dielce
a zvárané konštrukcie.

Tešíme sa na vás!
Váš tím firmy Büttner Schmitz GmbH